BEVIDST PERSONLIG UDVIKLING

Personlig udvikling er i sig selv en meget bred psykologisk betegnelse for en forandringsproces. Når vi taler om at udvikles som person, er vi indstillet på at gøre en indsats for at forandre vores livsstil, handlemåder eller kompetencer.

Personlig udvikling handler nemlig om, at du bør udnytte alle de ressourcer, du har til rådighed. Både når det gælder dig som person, din rolle i dit kærlighedsliv og din personlighed på jobbet. Men er du helt klar over, hvilke ressourcer du rummer og kan drage nytte af?

Det er netop til afklaring af dine personlige og unikke ressourcer, at håndanalyse er et fantastisk redskab. Samtidig giver analysen dig klarhed over dine reaktionsmønstre, følelser og dine skjulte (latente) evner.

Uanset hvor fantastisk det lyder, så findes alle dine personlige oplysninger i dine hænder.

Personlig udvikling

Håndanalyse er et ideelt fundament for personlig udvikling

Der skal personlig udvikling til, hvis du ikke forstår dig selv. Det gælder alt fra dine handlemåder til dine reaktionsmønstre. Men det er især vigtigt at tage fat på, hvis du ikke føler dig tilstrækkelig eller har mistet følingen med livet. Både når det gælder dit privatliv og dit arbejdsliv.

En håndanalyse er et oplagt redskab til at forstå dig selv, så du kan begynde at udnytte dine ressourcer til fulde. Analysen giver dig bevidsthed om, hvordan du bedst muligt overkommer udfordringer i dit liv, ved at vise præcis hvor du har udfordringer.

Samtidig vil håndanalysen vise, hvordan du har det lige nu og her, ligesom den fortæller din unikke historie - både i fortid og fremtid. Derfor er en håndanalyse som skabt til personlig udvikling.

Personlig udvikling gennem din unikke profil:


Når du tager fat på personlig udvikling, vil en håndanalyse hjælpe dig med at:

  • forstå dit livsformål: en håndanalyse tydeliggør dine potentialer. Du får en langt større forståelse af, hvem du er og hvad du er god til.
  • forstå dit livs tema: vi har alle et tema, der repræsenterer grundkernen, i forhold til hvem vi er som individer. Dit fundament afkodes, så du får en forståelse af drivkraften bag dine beslutninger og handlemåder.
  • forstå dig selv: Du bliver klog på dine personlige udfordringer, og får øjnene op for, hvad der i dagligdagen forhindrer dig i at udleve dit fulde potentiale.

Dit livsformål findes i dine aftryk

En håndanalyse viser dig, hvem du er i dag, og hvem du har potentiale til at blive i fremtiden. Dit livsformål afkodes i linjerne og aftrykkene på dine fingre og hænder.

Håndaftryk og linjer i håndfladen ændres over tid, men dine fingeraftryk forbliver de samme (fingeraftryk er færdigdannede hos et 10 uger gammelt foster). Med uddannelse i professionel håndanalyse og gennem mange års erfaring, kan jeg som certificeret håndanalytiker afkode din personlighed og fortælle dig om dine unikke potentialer. Alt sammen ud fra dine aftryk og linjer i hænderne.

Dit sande kald er helt bogstaveligt talt inden for rækkevidde

Personlig udvikling rådgivningsforløb København Sjælland

Hvordan tydes linjer og aftryk?

Ved at sammenligne dine unikke fingeraftryk med det dynamiske og helt personlige landkort, der findes i din håndflade, bliver din karakter og personlighed tydelig.

En håndanalyse hjælper med personlig udvikling. Den giver dig et overblik over dine nuværende følelser, frustrationer, glæder og evner set i relation til den store helhed, der udgør din livshistorie – i går-i dag-i morgen.

Hvordan udføres håndanalyse i relation til personlig udvikling?

Jeg undersøger din håndflades og fingres form for at afgøre dit fundamentale temperament. Herfra går jeg videre til de forskellige linjer i hånden og til fingeraftrykkene.

Eksempelvis kan jeg ud fra fingrenes zoner, udlede dine personlige styrker og svagheder. Linjerne i dine håndflader afgør blandt andet dit emotionelle system, din tænkemåde og dine frustrationsområder. Alle de informationer din hånds aftryk giver, er brugbare i forhold til personlig udvikling på et dybere plan.

Analysen er i sig selv et værktøj til personlig udvikling i den forstand, at du kan bruge din nye viden til selvudvikling. Det eneste det kræver er, at du tager resultaterne til dig.

Personlighedstests vs. Håndanalyse

I forhold til personlig udvikling er der mange, der vælger at få lavet en personlighedstest.

En personlighedstest er også et godt redskab til udvikling, men... resultaterne fra en personlighedstest stammer fra din fulde bevidsthed. Testen er bygget på dine (mundtlige eller skriftlige) svar, hvor du reelt set kan dreje resultaterne, i den retning du ønsker. Det betyder, at du får meget subjektive (bevidste) resultater, hvor du selv har være styrmand.

En håndanalyse derimod tager udelukkende udgangspunkt i de fysiske kendetegn på dine hænder og fingre. Du har ingen mulighed for at påvirke resultatet, og håndanalysen er dermed en 100% objektiv tilgangsvinkel, du kan bruge i forhold til personlig udvikling.

Hjælp til personlig udvikling

Jeg er certificeret håndanalytiker, og har gennem mange år hjulpet vidt forskellige personer med at blive bevidste om deres potentialer og livsformål som en hjælp til personlig udvikling.

Har du, som jeg, brugt oceaner af tid, energi og ressourcer på at finde ud af, hvad du er sat i verden for at gøre, dele, opnå og bidrage med? Føler du, at en ændring af job, karriere, privatliv eller endda din tænkemåde vil give dig de svar, du ønsker og synliggøre dine formål? Så garanterer jeg, at du vil få svar på mange af dine spørgsmål, problemer og frustrationer gennem en håndanalyse.

Konsulent og rådgiver til personlig udvikling via håndanalyse